خدایا پروردگاریت را انکار نکردم

 خدایا درهنگام گناه که من نافرمانی ‌ات کردم نه از باب این بود که پروردگاری ‌ات را منکر

بودم و یا دستورت را سبک شمردم .و یا خود را در معرض کیفرت درآوردم و یا تهدیدهای

تو را بی ارزش فرض کردم، بلکه گناهی بود که پیش آمد.و نفس سرکش نیز آن‌را آراست

و هوای نفس نیز چیره شد و بدبختی هم کمک کرد و  پرده پوشی تو هم مرا مغرور کرد و

در نتیجه تا آنجا که می‌توانستم در نافرمانی و مخالفت تو کوشیدم، ولی اکنون کیست

که از عذاب تو مرا نجات دهد و از دست دشمنان در فردای قیامت چه کسی خلاصم کند.

 "فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی"

/ 0 نظر / 23 بازدید