گناه چشم

 قرآن کریم در چند آیه مردان و زنان مؤمن را از نگاه به نامحرم بازداشته است:
1. " قُل لِلمُؤمِنینَ یَغُضّوا مِن اَبصـرِهِم ; (نور،30) به مردان مؤمن بگو: چشم هاى خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند."
2. "وقُل لِلمُؤمِنـتِ یَغضُضنَ مِن اَبصـرِهِنَّ;(نور،31) به زنان مؤمن بگو: چشم هاى خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند."
3. "یَعلَمُ خائنَةَ الاَعیُنِ وما تُخفِى الصُّدور;(غافر، 19) او چشم هایى را که به خیانت گردش مى کند مى داند و از آن چه در سینه ها پنهان است با خبر است."
1. چشم فرو بستن از نامحرم، موجب پاکى و رستگارى است;
قرآن کریم درباره حکمت این حکم مى فرماید: این کار براى آنان پاکیزه تر است، زیرا خدا به آن چه مى کنند آگاه است (نور، 30) 2. نیز چشم چرانى، موجب تسلّط شیطان بر دل انسان است;
پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) مى فرمایند: "نگاه کردن، تیر مسمومى از تیرهاى شیطان است; پس کسى که از ترس خداوند ترک کند، خداوند ایمانى به او عطا مى کند که شیرینى اش را در قلبش مى یابد." 3. چشم چرانى موجب هلاکت است;
رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: "نگاه اول خطا است، نگاه دوم عمد است و نگاه سوم موجب هلاکت است." 4. چشم چرانى موجب تحریک شهوت و ایجاد فتنه است;
امام صادق(علیه السلام) فرمود: "نگاه دوباره به نامحرم، شهوت را در دل غرس مى کند و این کار براى صاحب آن از حیث فتنه کافى است."
به فرموده امام صادق(علیه السلام)، کسى که به نامحرم نگاه نکند، خداوند از حورالعین به او تزویج مى کند. چشمی که به نگاه حرام آلوده نگردد، سبب برکات زیر میگردد:
1- دیدن شگفتیها: رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: چشمهایتان را (از نامحرم) بپوشانید تا عجایب و شگفتیهارا ببینید.
2- راحتی قلب: امام علی ـ علیه السلام ـ فرمود: آنکه از نامحرم چشم خود را فرو نهاد، قلبش را راحت کرده است.
3- خلق و خوی نیک:* همچنین آن حضرت فرمود: کسی که نگاه هایش کنترل شود،صفاتش نیکو گردد. 
4- پاداش الهی: امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود: هر کسی زنی را ببیند و بلافاصله دیده اش را به آسمان بدوزد یا چشم فرو بندد، چشم باز نگرداند مگر اینکه خداوندحوریان بهشتی را به عقد او در آورد.
5- چشیدن شیرینی و لذت ایمان: پیامبر اسلام ـصلی الله علیه و آله ـ فرمود: نگاه (به نامحرم) تیر زهرآلودی از تیرهای شیطان است و هر کس آن را از ترس خداترک کند، خداوند چنان ایمانی به او عطا کند که شیرینی اش را در دل خویش احساس کند.
6- نشانه شجاعت و دلیری : پیامبر صلی الله علیه و آله  فرمود: شجاع ترین مردم کسی است که بر خواهش نفسانی اش چیره شود.
هر که باشدنظرش در پی ناموس کسان پی ناموس وی افتد نظر بوالهوسان شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید: آیا نگاه کردن به پشت سر زن هایی که عبور می کنند جایز است؟
حضرت پاسخ داد: اگر به ناموس شما این گونه نگاه کنند، خوشنود می شوید؟!
آنگاه فرمود: برای مردم همان را بخواهید که برای خود می خواهید.

/ 0 نظر / 59 بازدید