آیا مردم پنداشته اندآزموده نمى شوند

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ.

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا

وَلَیَعْلَمَنَّ الْکَاذِبِینَ.

"سوره عنکبوت آیات2 و 3 "

 آیا مردم پنداشته اند به صِرف این که گفتند : ایمان

آوردیم; به حال خود رها مى شوند و با سختى هایى

 که درستى و نادرستى ایمانشان با آنها آشکار مى

شود آزموده نمى شوند ؟.به یقین ما تمام کسانى

 را که پیش از اینان بودند و ادعاى ایمان مى کردند با

مشکلات آزمودیم . قطعاً خدا کسانى را که راست

گفته اند و نیز مدعیان دروغگو را با آشکار شدن آثار

صدق و کذبشان معلوم و مشخص خواهد ساخت .

/ 0 نظر / 6 بازدید